Jäta meelde Unustasin salasõna EST       RUS
blank
Ole ühenduses
647027115
Loomaarst annab nõu
Seadused ja nõuded
Lemmikloomaga reisimine
Allikas: Veterinaar- ja Toiduamet

1. Üldosa
 
Nõuded reisijaga kaasaolevate lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 26. mai 2004 a määrusega 998/2003/EÜ (25.09.2009). Määrusega kehtestatakse ühtsed loomatervishoiunõuded reisijaga kaasasolevate koerte, kasside, valgetuhkrute, selgrootute (v.a mesilased ja vähid), troopiliste dekoratiivkalade, kahepaiksete, roomajate ning lindude (v.a nõukogu direktiividega 90/539/EMÜ ja 92/65/EMÜ hõlmatud kodulinnud) liikumiseks liikmesriikide vahel või kolmandatest riikidest.
 
2. Nõuded reisijaga kaasasolevate koerte, kasside ja valgetuhkrute sisenemisel Eestisse teisest liikmesriigist
 
a) Identifitseerimine
Loom peab olema identifitseeritav selgelt loetava tätoveeringu või ISO-standardile 11784 või 11785 A lisale vastava mikrokiibi abil. Kui mikrokiip ei vasta eelpool nimetatud standarditele peab lemmikloomaga reisijal olema kaasas mikrokiibi lugemiseks vajalik vahend. Tätoveerimist aksepteeritakse identifitseerimismeetodina kuni 3 juulini 2011 aastal.
 
b) Saatedokument
Saabumisel teisest Euroopa Liidu liikmesriigist peab loomaga kaasas olema Euroopa Komisjoni otsuse 2003/803/EL lisas toodud näidisele vastav pass, mille abil saab kindlaks teha looma omaniku nime ja aadressi ning, mis tõendab kehtivat vaktsineerimist marutaudi vastu.
 
c) Vaktsineerimine
Eestisse toodavad koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu rahvusvaheliselt tunnustatud vaktsiiniga. Esmavaktsineerimine peab olema tehtud vähemalt 21 päeva enne Eestisse saabumist. Marutaudivastase vaktsineerimise teostamise kuupäeva ja vaktsineerimise kehtivuse kuupäeva kinnitab veterinaararst lemmikloomapassi osas IV. Marutaudi vastane vaktsineerimine pole nõutav alla 3-me kuu vanuste koerte, kasside ja valgetuhkrute puhul.  
 
3. Nõuded koerte, kasside ja valgetuhkrute sisenemisel Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu
 
Lemmikloomadega liikmesriikide vahelisel reisimisel kohaldatavaid nõudeid rakendatakse ka Andorrast, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Shveitsist ja Vatikanist saabuvate loomade puhul (vt. punkt 2).  Ühendusevälisest riigist on mittekaubanduslikul eesmärgil lubatud reisijatega kaasaolevate lemmikloomade sisenemine Eestisse lubatud läbi kõikide rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide kaudu ning sellisel juhul teostab järelevalvet Maksu- ja Tolliamet.
Rohkem kui 5 loomaga liikumisele laienevad lemmikloomadega kauplemise nõuded, mille kohta täpsemalt saab lugeda siit. Kaubanduslikul eesmärgil sisenevate loomade puhul on sisenemine Eestisse on lubatud  üksnes selleks tunnustatud piiripunkti  kaudu.
 
a) Identifitseerimine
 Loom peab olema identifitseeritav selgelt loetava tätoveeringu või ISO-standardile 11784 või 11785 A lisale vastava mikrokiibi abil. Kui mikrokiip ei vasta eelpool nimetatud standarditele peab loomaga reisijal kaasasolema mikrokiibi lugemiseks vajalik vahend.
 
b) Saatedokument
Saabumisel Euroopa Liidu liikmesriigiks mitteolevast riigist peab loomaga kaasas olema veterinaarsertifikaat, mis on vastavuses Euroopa Komisjoni otsusega nr. 2004/824 (L358, 03. 12. 2004, lk.12) kehtestatud näidisega. Erinevais keeltes on sertifikaate võimalik leida ja alla laadida siit (vaata ka märkusi sertifikaadi näidise lõpus).
 
 c) Vaktsineerimine ja antikehade tiitrimine
Määrus 998/2003/EÜ jaotab ühendusevälised riigid, nendes riikides valitseva marutaudialase olukorra alusel, gruppidesse. Määruse II lisa C osas on loetletud need kolmandad rigid, millede marutaudialane olukord loetakse rahuldavaks ning nendest riikidest saabuvatele koertele, kassidele ja valgetuhkrutele esitatavad marutaudialased nõuded on samad kui teistest liikmesriikidest saabuvatele loomadele. Seega peavad kõik, määruse II lisa C osas loetletud riikidest saabuvad, üle 3-me kuu vanused loomad olema marutaudi vastu vaktsineeritud, seejuures esmavaktsineerimisel vähemalt 21 päeva enne Eestisse saabumist. Marutaudivastase vaktsineerimise teostamise kuupäeva ja vaktsineerimise kehtivuse kuupäeva kinnitab veterinaararst lemmikloomale väljastatud veterinaarsertifikaadi osas IV.
 
d) Määruse 998/2003/EÜ II lisa C osas loetlemata kolmandatest riikidest saabuvatel koertel, kassidel ja valgetuhkrutel peab lisaks vaktsineerimisele olema kolm kuud enne importimist teostatud ka antikehade tiitrimine selleks tunnustatud laboris.
 
4. Lemmikloomaga välismaale
 
a) Saatedokument
Koera või kassiga  peab kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse reisimisel olema kaasas lemmiklooma pass, mis vastab Euroopa Komisjoni otsuse 2003/803/EL lisas toodud näidisele. Passis olev teave peab vastama sihtkohariigi nõuetele.
Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt reisijate informeerimisele suunatud alajaotusest. Mõnede maailma riikide viiteid vaata punkt 5.
 
 b) Identifitseerimine
Loom peab olema identifitseeritav mikrokiibi või selgestiloetava tätoveeringu abil. Tätoveerimist aksepteeritakse loomade identifitseerimismeetodina kuni 3 juulini 2011 aastal.
Tätoveeringu abil identifitseerimist ei aksepteeri Suurbritannia, Malta ja Iirimaa ning nendesse riikidesse reisimisel on nõutav mikrokiip.
 
c) Vaktsineerimine ja antikehade tiitrimine
Loomade viimisel muudesse liikmesriikidesse kui Suurbritannia, Malta, Iirimaa ja Rootsi on nõutav kehtiva marutaudi vastase vaktsineerimise olemasolu. Liikmesriigid võivad lubada koerte, kasside ja valgetuhkrute liikumist, kes on alla kolme kuu vanused ja vaktsineerimata, kui neil on kaasas pass ja nad on viibinud oma sünnikohas sündimisest saadik, puutumata kokku tõenäoliselt nakatunud metsloomadega, või, kui nad on koos oma emaga, kellest nad on ikka veel sõltuvad.
 
Loomade viimisel Suurbritanniasse, Maltale, Iirimaale ja Rootsi kehtivad viieaastase üleminekuperioodi jooksul nende riikide rahvuslikud reeglid. Lisaks vaktsineerimisele on lemmikloomal enne nendesse riikidesse reisimist kohustuslik määrata antikehade tiiter. Määramine tuleb läbi viia selleks tunnustatud laboris. Eestis on selleks tunnustatud Veterinaar- ja Toidulaboratoorium. Lisaks tuleb loomale teha kirbu- ja paelussi (echinococcosis) tõrje, milline nõue on kehtestatud veel mõnedes riikides.
 
5. Mõningate riikide info lemmikloomadega reisimise kohta:
 
 
Täiendav üldine info lemmikloomadega reisimisest:

Ostukorv
Sinu ostukorv on hetkel tühi.
blank
Atlant OÜ
Reg. nr. 12206149
Tel. +372 35 704 66
E-post: elena.soob@gmail.com
Ida-Virumaa, Narva
Kreenholmi 9
blank