Jäta meelde Unustasin salasõna EST       RUS
blank
Ole ühenduses
647027115
Loomaarst annab nõu
Kasutajakokkulepe
 
Veebiportaal www.narvavet.ee (edaspidi nimetatud Portaal) on internetiresurss, mille sisaldab Portaali autorite või kolmandate isikute poolt edastatud/pakutavaid andmeid ja teenuseid.
Kasutaja on iga isik, kes kasutab Portaali.
Portaali administratsioon (edaspidi nimetatud Administratrioon) on isikud, kes omavad ainuõigust domeeninimele “narvavet.ee” ja logole.
Autor on isik, kellele kuuluvad autoriõigused Portaalis avaldatud infomaterjalidele.
 
1. Üldtingimused
1.1. Kasutajakokkulepe reguleerib Kasutajate ja Administratsiooni õigusi ja kohustusi ning Portaali (k.a foorumi) materjalide kasutamist ja kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi puudutavaid küsimusi.
1.2. Kasutajakokkulepe jõustub alates Kasutajaks registereerimise hetkest.
1.3. Juhul kui Kasutaja ei ole kasutajakokkuleppe tingimustega nõus, peab ta Portaali kasutamisest loobuma.
 
2. Portaali ja foorumi teenused
2.1. Administratsioon võimaldab Kasutajale tasuta juurdepääsu Portaalis ja foorumis avaldatud informatsioonile.
2.2. Portaal ja foorum on Kasutajate vahel infovahetusvahend. Administratsioon ei kanna vastutust selle info aktuaalsuse ja usaldusväärsuse eest.
2.3. Portaalis ja foorumis võivad olla avaldatud viited (lingid) teistele internetiresurssidele. Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et Administratsioon ei kanna mittemingisugust vastutust nende resursside kättesaadavuse, sisu ning nende kasutamise võimalike tagajärgede eest.
 
3. Kasutaja vastutus ja kohustused
3.1. Avaldades informatsiooni Portaalis või foorumis, kohustub Kasutaja järgima Portaali ja foorumi kasutamise üldtingimusi ning foorumi kodukorda.
3.2. Kasutaja kohustub:
- mitte rikkuda kolmandate isikute õigusi;
- mitte kasutada Portaali ja foorumit kommertskasumi teenimise eesmärkidel (reklaami avaldamine või saatmine Kasutajatele).
Kasutaja kannab kogu vastutust tema avaldatud materjalide autoriõiguste järgimise eest.
3.3. Kasutaja kannab vastutust oma kasutajanime ja salasõna turvalisuse eest, samuti kõikide toimingute eest, mis on tehtud tema kasutajanime ja salasõna kasutamisel.
3.4. Kasutaja on teadlik, et Administratsioon ei ole kohustatud kontrollima kogu Kasutajate poolt avaldatud informatsiooni. Samas on Administratsioonil õigus (kuid mitte kohustus) otsustada informatsiooni avaldamise üle või eemaldada ükskõik millist informatsiooni oma äranägemist mööda.
3.5. Kasutaja hindab ise kõiki informatsiooni kasutamisega seotud riske, sh selle info usaldusväärsust, täielikkust või kasulikkust.
 
4. Konfidentsiaalsus
4.1. Kasutaja isikuandmed on konfidentsiaalsed.
4.2. Administratsioon kasutab erinevaid vahendeid Kasutaja isikuandmete kaitseks mittesanktsioneeritud juurdepääsu või avalikustamise eest. Samas ei kanna Administratsioon vastutust kolmandate isikute tegevuste eest, kes said ebaseaduslikku juurdepääsu Kasutaja konfidentsiaalsele infole.
 
5. Administratsiooni vastutus
5.1. Administratsioon ei kanna vastutust teiste Kasutajate ebaseaduslike tegude eest ja Kasutaja tarkvara vigade eest, kui need on tingitud Portaali ja foorumi kasutamisest.
5.2. Administratsioon ei kanna vastutust teiste Kasutajate poolt Portaalis või foorumis avaldatud informatsiooni eest, mis on ebaseaduslik, solvav, diskrediteeriv või sündsusetu.
5.3. Administratsioon ei kanna vastutust Kasutajate poolt Portaalis või foorumis avaldatud informatsiooni ja materjalide eest, mis rikuvad kolmandate isikute autoriõigusi.
5.4. Portaali logo, nimi, disainielemendid ja üldine kujundus on Administratsiooni omand, mille kasutamine ilma Administratsiooni kirjaliku loata on keelatud.
 
6. Kasutajale võimaldatakse:
6.1. avaldada artikleid rubriigis „Teadmiste laegas“;
6.2. avaldada kuulutusi rubriigis „Teadetetahvel“;
6.3. saada konsultatsiooni veterinaarilt rubriigis „Loomaarst annab nõu“;
6.4. suhelda foorumis;
6.5. teha tellimusi e-poest.
 
 
Ostukorv
Sinu ostukorv on hetkel tühi.
blank
Atlant OÜ
Reg. nr. 12206149
Tel. +372 35 704 66
E-post: elena.soob@gmail.com
Ida-Virumaa, Narva
Kreenholmi 9
blank